Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2021

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksikön johtajien tukena ja työparina. Lveo ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.
Laaja-alaisen erityisopettajan työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen.
Inklusiivinen kasvatusote useamman varhaiskasvatusyksikön ryhmissä vahvistuu lveon työn kautta esim. samanaikaisopetusta ja mallittamista hyödyntäen.
Laaja-alainen erityisopettaja osallistuu vastuualueensa kasvun, kehityksen ja oppimisen rakenteiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä osallistuu myös tarvittaessa lasten vasu- ja leops-keskusteluihin yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Lveon vastuulla on myös saatteen laatiminen Kuntoutuspalveluihin ja hän huolehtii myös omalta osaltaan eVaka-kirjausten tekemisistä.
Lveo osallistuu esiopetuksessa osa-aikaiseen erityisopetuksen sekä monialaiseen yhteistyöhön vastuualueensa eri työtahojen kanssa ja osallistuu lasta koskevien pedagogisten asiakirjojen laadintaan.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Yksiköt Kilon pienalueella
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Haastatteluja pidetään jo hakuajalla. Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus
Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme innostusta, positiivista asennetta sekä kokemusta eri ikäisten lasten kasvusta ja kehityksestä. Tiimityö - ja vuorovaikutus taidot ovat merkityksellisiä

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1510677
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo