(Poistunut julkaisusta)

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2020

Haemme laaja-alaista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (lveo) osaavaan ja iloiseen joukkoomme!

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee Tapiolan palvelualueen varhaiskasvatusyksiköissä ja hänen vastuualueena ovat Tontunmäen, Niittykummun ja Niittymaan päiväkodit.

Laaja-alainen veo vastaa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten erityispedagogisen tuen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä tukee lapsia yhdessä varhaiskasvatusyksikön muun kasvatushenkilöstön kanssa.

Hänen tehtävässään painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus alueensa lapsiryhmissä (mallintaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus sekä pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien sekä varhaiskasvatusyksikön johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja on lisäresurssi, jota ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Hän tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa.

Laaja-alaisella varhaiskasvatuksen erityisopettajalla on käytössään oma työpuhelin ja kannettava tietokone.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työsuhde-etuuksina Espoo tarjoaa mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa vuodessa Espoon uimahalleissa, sportti- ja kulttuuripassin, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä jne.

Työpaikan nimi: Tontunmäen päiväkoti
Työaika: 38h 15min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä lasten että aikuisten kanssa toimiessa..

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä sensitiivistä työotetta lasten kanssa työskennellessä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!