Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vanttilan päiväkoti

Espoon kaupunki