Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vallipuiston päiväkoti
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 17.11.2020

Onko sydäntäsi lähellä liikunta ja leikki? Kehitätkö mielelläsi uusia toimintatapoja lapsiryhmän kulloisiakin oppimistarpeita tukemaan?

Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Jos vastasit myöntävästi, tämä on unelmiesi työpaikka.

Vallipuisto on kansainvälinen ja monimuotoinen varhaiskasvatusyksikkö, jossa on osaava ja kokenut henkilöstö, jonka kanssa laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan on sujuvaa ja ammatillisesti antoisaa tehdä töitä. Työyhteisömme on pedagogisesti orientoitunut ja arjen haasteisiin ratkaisukeskeisesti suhtautuva. Arkemme nojaa hyvin suunniteltuihin rakenteisiin ja ryhmien tarkoituksenmukaiseen pienryhmätoimintaan.

Päiväkodin toiminnan lähtökohtia ovat kaikkien arvostava kohtaaminen ja toinen toisilta oppiminen. Toiminnassa keskitytään kielen oppimiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja kaveritaitojen harjoittelemiseen. Kollegiaalista tukea saa vahvalta opettajatiimiltä ja yksikön erityisryhmässä toimivalta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta sekä kannustavalta esimieheltä.

Tarjolla nyt monipuolinen ja ammatillisesti mielenkiintoinen laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä!

Vallipuiston päiväkodissa toimii 6 lapsiryhmää. Henkilöstöömme kuuluu 10 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 9 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Päiväkotimme sijaitsee Pohjois-Leppävaarassa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Vallipuiston päiväkoti
Työaika: 38h 15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, jonka lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
Tai kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Otamme huomioon myös opintojen loppuvaiheessa olevat sekä osa-aikaista työtä etsivät hakijat!

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa iloiseen ja osaavaan joukkoomme!

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1400874
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Muu
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo