Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Vallipuiston päiväkoti

Espoon kaupunki