(Poistunut julkaisusta)

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Saarniraivion päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa pienalueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Laaja-alainen veo työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja päiväkodin johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Laaja-alainen veo tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa. Lisäksi laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi yksityisen hoidon tuen toimipaikkoja lasten tukemiseen liittyvissä asioissa.

Tässä tehtävässä kokonaisuuteen kuuluvat Saarniraivion päiväkodin johtamiskokonaisuus sekä Villivarsan päiväkoti ja Jatulinniityn ryhmäperhepäivähoito. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä suunnittelu- ja arviointityötä yhdessä yksikön esimiehen ja kieli- ja kulttuuriopettajan kanssa edistääkseen lasten hyvinvointia ja oppimista.


Työpaikan nimi: Saarniraivion päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset:

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Työtämme ohjaa positiivinen ja avoin työote. Monikulttuurisuus on osa arkeamme ja erilaisten vuorovaikutuksen tukikeinojen osaaminen on eduksi tässä tehtävässä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!