(Poistunut julkaisusta)

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Saarniraivion päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2019

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Saarniraivion päiväkoti

Työavain 3-1619-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 06.11.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 05.11.2019 kello 15:45
Saarniraivion päiväkoti , Saarniraiviontie 8 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa pienalueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Laaja-alainen veo työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja päiväkodin johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Laaja-alainen veo tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa. Lisäksi laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi yksityisen hoidon tuen toimipaikkoja lasten tukemiseen liittyvissä asioissa. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.


Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. tai Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen tuntemista, työmenetelmien osaamista sekä halua kehittää työtä. Toiminnan suunnittelu lähtee vasun sisällöstä, lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista. Vuorovaikutus- ja tiimitaidot sekä joustavuus ja mukautumiskyky nopeasti muuttuvissa tilanteissa ovat tärkeitä työkaluja työyhteisössämme.

Arvostamme avoimuutta ja yhteistyökykyisyyttä sekä sensitiivistä ja suvaitsevaista työtapaa, joissa lapset huomioidaan yksilöinä. Työtämme ohjaa positiivisen pedagogiikan malli ja tarjoamme lapsi- ja perhelähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä ja ammattitaitoisessa ilmapiirissä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2798,19€ / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vko


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Linda Niskanen
040 506 5420
linda.niskanen@espoo.fi