(Poistunut julkaisusta)

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Matinkylä-Olarin alue
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Tervetuloa laaja-alaiseksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Matinkylän alueelle varhaiskasvatusyksiköihin! Työkokonaisuuteen kuuluvat yksiköt sijaitsevat lähellä toisiaan. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja varhaiskasvatusyksikön johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Tehtävä on määräaikainen.

Työpaikan nimi: Matinniityn päiväkoti

Työaika: 38 tuntia 45 min/viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus:

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä intoa edistää inklusiivista varhaiskasvatusta. Lisäksi edellytämme aktiivista otetta oman työn suunnitteluun.

Arvostamme kokemusta ja osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan työstä.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!