(Poistunut julkaisusta)

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kalajärven toimintayksiköt
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Oletko varhaiskasvatuksen osaaja, joka on pohtinut mahdollisuutta jakaa osaamistaan ja kokemustaan pedagogiikan saralla? Tartu siis tilaisuuteen saada kokemusta varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan työstä luonnonläheisessä pohjois- Espoossa! Työhösi kuuluvat varhaiskasvatuksen laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Kalajärven toimintayksikössä, johon kuuluvat Kalajärven päiväkoti, Kalajärven esiopetus, Lahnuksen esiopetus sekä Hiirisuon asukaspuiston kerhotoiminta ja Kalajärven ryhmäperhepäiväkoti. Yksikkö sijaitsee luonnon tarjoamien loputtomien mahdollisuuksien äärellä ja se näkyy myös yksiköiden pedagogiikassa. Varhaiskasvatuksen laaja-alainen erityisopettaja (veo) vastaa yhdessä muun kasvatushenkilöstön kanssa vastuualueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Laaja-alainen veo työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuvat inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa) sekä pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja kokeileminen varhaiskasvatusyksiköissä. Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja varhaiskasvatusyksikön johtajan tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Työtä tehdään yhteistyössä koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä alueen muiden laaja-alaisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa muun muassa säännöllisissä alueellisissa tapaamisissa. Työpaikan nimi: Hiirisuontie 3 A, 02970 Espoo Työaika: 38 h 45 min / vko Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536) Arvostamme: kokemusta erityispedagogiikasta varhaiskasvatuksessa. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!