(Poistunut julkaisusta)

Kyrkvaktmästare / Suntio
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2019
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en person i tjänsteförhållande som     KYRKVAKTMÄSTARE     Den huvudsakliga arbetsplatsen är Esse men vaktmästaren tjänstgör också vid andra fastigheter inom samfälligheten. Därför behöver du ha körkort och tillgång till bil.     Den vi söker ska vara en församlingstillvänd person som har yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet.      Till arbetsuppgifterna som kyrkvaktmästare hör att förbereda för, och närvara vid förrättningar och evenemang i kyrkan samt att sköta om renhållningen av kyrkan. Att ansvara för skötseln av yttre områden vid kyrka, församlingshem, begravningsplats och prästgård och att sköta om fastighetsteknik och övervakning av nämnda fastigheter. Att sköta om gravsättningar och skötselgravar och att sommartid fungera som arbetsledare för sommaranställda. Till arbetet hör också att vara i beredskap och att kunna arbeta tre helger av fyra.     Kyrkvaktmästaren ska ha god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda finska i tal. Språkkunskaperna ska påvisas med språkintyg eller betyg i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).     Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.     Tjänsten tillträds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 403 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor.     Ansökningstiden går ut 2.10.2019 kl. 16.00. Ansökan riktas till gemensamma kyrkorådet och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad, e-post pedersorenejdens@evl.fi. Märk kuvertet ”Esse kyrkvaktmästare”. Ansökningshandlingarna returneras inte. Eventuella intervjuer hålls 8.10.2019.    Ytterligare information om tjänsten fås av fastighetschef Daniel Wikström, tfn 040 310 0402.     Jakobstad 11.9.2019     Gemensamma kyrkorådet    ***   Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi   SUNTION viran   Pääsääntöinen työpaikka on Ähtävällä, mutta suntio hoitaa työtehtäviä myös muissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Siksi oletamme, että sinulla on ajokortti ja auto käytettävissä.   Haemme seurakuntatyöhön suuntautunutta henkilöä, jolla on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.   Suntion työtehtäviin kuuluu kirkollisten toimitusten ja kirkossa pidettävien tilaisuuksien valmistelu ja osallistuminen niihin sekä kirkon puhtaanapito. Suntion vastuualueeseen kuuluu kirkon, seurakuntakodin, hautausmaan ja pappilan ulkoalueiden ylläpito sekä edellä mainittujen kiinteistöjen tekniikka ja valvonta. Työtehtäviin kuuluvat myös hautaamiset ja hoitohaudoista huolehtiminen sekä kesätyöntekijöiden työnjohto ja lisäksi varallaolo. Suntion on oltava töissä kolme viikonloppua neljästä.   Suntiolta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja suomen kielen tyydyttävää suullista taitoa tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa ja suomen kielen hyvää suullista taitoa. Kielitaidot osoitetaan kielitodistuksella tai tutkinnosta saadulla todistuksella, kuten Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.   Viranhaltijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virka otetaan vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika on 6 kuukautta. Palkka määrätään vaativuusryhmän 403 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan.   Hakuaika päättyy 2.10.2019 klo 16.00. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Ähtävän suntio”. Hakemuksia ei palauteta. Mahdolliset haastattelut pidetään 8.10.2019.   Lisätietoja virasta antaa kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, 0403 10 0402.   Pietarsaari, 11.9.2019 Yhteinen kirkkoneuvosto