(Poistunut julkaisusta)

Kyrkvaktmästare / Suntio
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2018

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en person i tjänsteförhållande som

KYRKVAKTMÄSTARE

Den huvudsakliga arbetsplatsen är Esse men man tjänstgör också vid andra fastigheter inom samfälligheten. Därför behöver du ha körkort och tillgång till bil.

Den vi söker ska vara en församlingstillvänd person som har yrkesutbildning eller yrkesexamen eller motsvarande yrkeskompetens och praktisk yrkeserfarenhet.

Tjänsteinnehavaren skall ha god förmåga att använda svenska i tal och nöjaktig förmåga att använda finska i tal alternativt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och god förmåga att använda finska i tal. Språkkunskaperna ska påvisas med språkintyg eller betyg i enlighet med Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten tillträds 1.8.2018 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör läkarintyg uppvisas. Prövotiden är 6 månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 403 och villkor enligt kollektivavtal, tjänsteinstruktion och övriga stadgor.

Ansökningstiden går ut 19.3.2018 kl. 16.00. Ansökan riktas till gemensamma kyrkorådet och adressen är: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad, e-post pedersorenejdens@evl.fi. Märk kuvertet ”Esse kyrkvaktmästare”. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ytterligare information om tjänsten fås av fastighetschef Daniel Wikström, tfn 040 310 0402.

Jakobstad 23.2.2018

Gemensamma kyrkorådet

 

******

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

SUNTION virka

Pääsääntöinen työpaikka on Ähtävällä, mutta viranhaltija hoitaa työtehtäviä myös muissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä. Siksi oletamme, että sinulla on ajokortti ja auto käytettävissä.

Haemme seurakuntatyöhön suuntautunutta henkilöä, jolla on ammatillinen koulutus tai tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus.

Viranhaltijalta vaaditaan ruotsin kielen hyvää suullista taitoa ja suomen kielen tyydyttävää suullista taitoa tai ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa ja suomen kielen hyvää suullista taitoa. Kielitaidot osoitetaan kielitodistuksella tai tutkinnosta saadulla todistuksella, kuten Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) säädetään.

Viranhaltijan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka otetaan vastaan 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika on 6 kuukautta. Palkka määrätään vaativuusryhmän 403 mukaan ja ehdot virkaehtosopimuksen, viran johtosäännön ja muiden sääntöjen mukaan.

Hakuaika päättyy 19.3.2018 klo 16.00. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettava hakemus ansioluetteloineen on toimitettava osoitteeseen: Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari, s-posti pedersorenejdens@evl.fi. Kirjekuoreen merkki: ”Ähtävän suntio”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, 0403 100 402.

Pietarsaari, 23.2.2018

Yhteinen kirkkoneuvosto