Kyrkoherde
Kaskö församling

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2021

Lappo stifts domkapitel har ledigförklarat tjänsten som kyrkoherde i Kaskö församling. Valet förrättas som indirekt val.

För tjänsten förutsätts utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Till ansökan bifogas ett matrikelutdrag, av vilket framgår att den sökande inte har något hinder för att söka kyrkoherdetjänsten. Den som väljs till tjänsten ska visa ett godtagbart läkarintyg och ett straffregisterutdrag i enlighet med straffregisterlagen 6 §.

Ansökningarna lämnas in till Lappo stifts domkapitel elektroniskt via KirkkoHR (rekry.evl.fi/rekry2/) senast 1.2.2021 kl. 15.00. De sökande uppmanas att förbereda sig för domkapitlets intervju 10.2.2021.

Särskilda behov för tjänsten är tvåspråkighet, goda kunskaper inom personalförvaltning och en vilja att sköta alla uppgifter i församlingen, eftersom bl.a. ekonomiförvaltningen är utkontrakterad och kyrkoherdetjänsten är den enda heltidstjänsten. Kyrkoherden ansvarar förutom för hela administrationen också för 13 arbetsområden. Hygienpass och att kunna hålla en slev och hammare i handen räknas som merit. Dessutom behöv också god samarbetsförmåga.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot