(Poistunut julkaisusta)

Kyrkguide
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet söker

KYRKGUIDER FÖR SOMMAREN 2020

Lovisanejdens kyrkliga samfällighet söker guider till kyrkorna i Lovisa, Pernå och Strömfors. Sommaren är uppdelad i två perioder. Period 1 är från 2.6. - 4.7. och period 2 från 7.7. - 8.8. Man kan söka till bägge perioder, men bli endast anställd till en. Man har också möjlighet att jobba veckosluten i augusti

Arbetstiden är från tisdag – lördag kl. 10.00 – 17.00.

Arbetstagaren bör ha fyllt 16 år, innan arbetet påbörjas.

Samfälligheten är en rökfri arbetsplats.

Ansök om platsen direkt via blanketten på www.lovisanejdensforsamlingar.fi eller genom skriftlig ansökan senast  28.2.2020 till Lovisanejdens kyrkliga samfällighet, lovisanejdensforsamlingar@evl.fi eller PB 73, 07901 Lovisa. Märk ansökan ”Kyrkguide”.

Beslut meddelas senast 18.3.2020.

Förfrågningar riktas till personalchef Gitte Backman tel. 050 – 382 75 25 / gitte.backman@evl.fi