(Poistunut julkaisusta)

Kyrkguide
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Kyrkguide, Kyrkslätt, fyra platser för säsongarbetare

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet söker guider till kyrkorna för sommaren
2019. Dina arbetsuppgifter är att berätta om kyrkan för grupper och
enskilda besökare, att städa kyrkan och utföra andra assisterande
uppgifter. Fyra kyrkguider väljs för uppgiften. Två guider anställs i Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt för
tiden 24.6 - 2.8 och två i Haapajärvi kyrka för tiden 1.7 - 2.8. Den dagliga
arbetstiden varierar enligt avtal.

För arbetet betalas timlön enligt timlönesättningen för unga säsongarbetare i Kyrkans tjänste- och
kollektivavtal, minst 7,14 €/timme, dessutom betalas eventuella kvälls-
och söndagsersättningar.
Sökandena ska ha fyllt 17 år (f. 2002 eller tidigare), flytande
kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga kunskaper i det andra
inhemska språket krävs. Övriga språkkunskaper räknas som en merit.
Ansökningstiden för uppgiften går ut 18.4.2019 kl. 15. Ansökningarna
skickas in via KirkkoHR på adressen sacrista.fi
Ytterligare information: övervaktmästare Juha Tarvainen, tfn 050 590
4978 eller juha.tarvainen@evl.fi.