(Poistunut julkaisusta)

Kyberturvallisuuden johtava asiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2018

Johtava asiantuntija:

• Koordinoi ja ohjaa Verohallinnon kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja selvittää kyberturvallisuuden häiriöitä osana tilannekuvatiimiä

• Suunnittelee ja kehittää kyberturvallisuusjärjestelmien arkkitehtuuriratkaisuja

• Toimii turvallisuusyksikön asiantuntijana turvallisuusyksikölle osoitettavissa tehtävissä

Hakijalta odotamme

• Teknistä tietoturvaosaamista ja halua opetella aktiivisesti uutta

• Kokemusta SOC toiminnasta ja lokiratkaisuiden kehittämisestä

• Avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta

• Kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa

• Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi luetaan

• Kokemus tietotekniikka- tai talousrikostorjunnasta

• Tietokanta- ja verkkoteknologiaosaaminen

• Teknisen tietoturvallisuuden ammattisertifiointeja

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

(Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kieli-taidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys

(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.