(Poistunut julkaisusta)

Kuusamon seurakunnan seurakuntapastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2020

Kuusamon seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Ilmoittautumisaikaa virkaan on jatkettu 21.9.2020 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Kuusamo on vireä kaupunki ja seurakunnan väkiluku on noin 12 700 henkeä. Työntekijöitä seurakunnassamme on 38, joista pappeja on viisi. Jumalanpalveluselämä ja muu seurakunnallinen toiminta on monipuolista, ja tapahtumia on eri puolilla Kuusamoa. Tehtävässä saa kohdata kaikenikäisiä seurakuntalaisia. Pappi on tervetullut toimija eri yhteistyötahojen kanssa, ja matkailupitäjässä saa myös harjoittaa kielitaitoaan.

Viran tehtäviin kuuluvat laaja-alaisesti seurakuntapapin perustehtävät:
- Kirkolliset toimitukset
- Jumalanpalvelukset
- Rippikoulutyö
- Laitoshartaudet
- Sielunhoito
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Viran työalasta voidaan neuvotella.

Virkaan valittavalta edellytämme pappisvihkimystä ja kokemusta papin työstä, hyvää otetta perusseurakuntatyöhön ja halukkuutta oman itsensä ja työn kehittämiseen. Arvostamme lisäksi innostavaa työotetta ja joustavuutta, hyviä yhteistyö-, tiimityö-, ja vuorovaikutustaitoja. Kielitaito ja laaja-alaiset viestinnälliset taidot luetaan eduksi. Työn aloitus tapahtuu viimeistään 1.12.2020.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake, enintään 6 kk vanha) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 21.9.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen liitetään omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote.

Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan mahdolliseen haastatteluun Kuusamossa 1.10.2020.

Lisätiedot: kirkkoherra Taina Manninen, puh. 050 3105814 sekä hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.