(Poistunut julkaisusta)

Kurssikeskusvastaavan virka
Porin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.7.2019

Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä on haettavana KURSSIKESKUSVASTAAVAN VIRKA

Kurssikeskusvastaavan tehtävä on hoitaa kurssikeskusten toimintaa, kehittää ja koordinoida kurssikeskusten toimintaa yhteistyössä seurakuntien kanssa ja huolehtia kurssikeskusten markkinoinnista ja palvelutuotannosta. Erityisinä kehittämisalueina ovat: Markkinointi, uudet käyttäjät ja yhteistoiminnan edistäminen, myynnin edistäminen, kehittäminen, digitaaliset järjestelmät ja palvelut, tapahtumien koordinointi, toiminnalliset tapahtumat ja yhteistyöhankkeet.

Toimialue on Silokallion ja Junnilan kurssikeskukset. Junnilan ja Silokallion missioksi on määritetty yhteyden ja hyvän olon välittäminen Jumalan kämmenellä. Molemmissa paikoissa on hyvät majoitus- ja kokoustilat. Tavoitteena on ympärivuotinen toiminta, joka toteutetaan Junnilassa osittain ulkoisella palvelutuottajalla. Silokalliossa on mahdollisuus palvella useampaa ryhmää kerrallaan. Oma palvelutuotanto on ympärivuotista.

Virkaan valittavan on oltava KIRKKOLAIN 6:13 §:n mukaan evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 KirVESTES 2018-2020 LIITE 1:n mukainen vähimmäispalkka 2 467,00 €. Hakijalta odotetaan AMK -koulutusta, ammattikokemusta, yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja, työnjohtokykyä, arvostelukykyä, ongelmanratkaisutaitoja, organisointikykyä, tavoitteellisuutta, kykyä alan kehittämiseen, perustehtävätietoisuutta, paineensietokykyä, joustavuutta, kielitaitoa (riittävä englannin kielen kirjallinen taito), ICT-taitoja, kykya itsenäiseen työskentelyyn ja viihtymistä luontoympäristössä

Virka on otettava vastaan 1.3.2020 alkaen, viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään ensin määräaikaisena 15.9.2019 alkaen ja vakituisena virkasuhteena 1.3.2020 alkaen. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään ja KL 6 luvun 33§:n mukainen rikosrekisteriote. Hakuaika on 15.07.-16.08.2019 klo 15.00. Viran haussa otetaan huomioon vain kirkkoHR -järjestelmässä täytetyt sähköiset hakemukset.

Lisätietoja antaa:
Yrjö Laine p. 0447 309 688 tai sähköpostilla silokallio@silokallio.fi