(Poistunut julkaisusta)

Kuraattori perusopetukseen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.6.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen,
Opiskeluhuollon yksikkö

Silkkitehtaantie 5, 01300 VANTAA

Työsuhteen kesto: Vakituinen 10.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kuraattoria vakituiseen toimeen 10.8. 2020 alkaen tai sopimuksen mukaan tekemään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista kuraattorityötä Pähkinärinteen (1.-6. luokat) ja Kilterin (7.-9. luokat) kouluille. Molemmat koulut sijaitsevat Länsi-Vantaalla.  

Kuraattorilla on tärkeä rooli osana koulun moniammatillista oppilashuoltoa. Työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, muun oppilashuollon ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattori tekee yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä työskentelee yksittäisten oppilaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin ja lasten tukemiseen.  

Toivomme työntekijältä vahvaa sosiaalialan ammatillista identiteettiä ja innostunutta suhtautumista kehittämistyöhön. 

Vantaalla kuraattorit sijoittuvat hallinnollisesti kasvatuksen ja oppimisen toimialalle opiskeluhuollon yksikköön, johon sijoittuvat myös koulupsykologit. Vantaalla perusopetuksessa työskentelee 27 kuraattoria.  

Työntekijöille tarjotaan perehdytystä ja koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta. Kuraattorit tukevat myös toinen toisiaan ammatillisissa asioissa vertaismentoroinnin, tiimirakenteen sekä arkisen työn kautta.  

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudelle tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammattillisella uralla etenemiseen.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Sosionomi tai sosiaalityöntekijä taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: muilta kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä sosiaalityön perusopintoja; kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ; oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön

Luemme eduksi: kokemuksen kuraattorin työstä, toiminnallisten ryhmätyömenetelmien hallinnan  sekä ylemmän korkeakoulututkinnon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3080, 50 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:

Opiskeluhuollon esimies Lappalainen Katariina

043 824 9809

katariina.lappalainen@vantaa.fi


Tavoitettavissa ti 7.7. klo 12-13 ja ma 3.8. klo 10-11


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.