(Poistunut julkaisusta)

Kuraattori perusopetukseen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Opiskeluhuollon yksikkö

Silkkitehtaantie 5, 01300 VANTAA

Työsuhteen kesto: Vakituinen 02.09.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kuraattoria vakituiseen toimeen 2.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan tekemään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista kuraattorityötä Uomarinteen (1.-6. luokat) ja Rajatorpan (1.-6. luokat) kouluille. Molemmat koulut sijaitsevat Länsi-Vantaalla. 

Kuraattorilla on tärkeä rooli osana koulun moniammatillista oppilashuoltoa. Työn tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja hyvinvointia yhteistyössä huoltajien, koulun henkilökunnan, muun oppilashuollon ja koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuraattori tekee yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä työskentelee yksittäisten oppilaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa kouluyhteisön hyvinvointiin ja lasten tukemiseen. 

Toivomme työntekijältä vahvaa sosiaalialan ammatillista identiteettiä ja innostunutta suhtautumista kehittämistyöhön. 

Vantaalla kuraattorit sijoittuvat hallinnollisesti sivistystoimen toimialalle opiskeluhuollon yksikköön, johon sijoittuvat myös koulupsykologit. Vantaalla perusopetuksessa työskentelee 27 kuraattoria. 

Työntekijöille tarjotaan perehdytystä ja koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta. Kuraattorit tukevat myös toinen toisiaan ammatillisissa asioissa vertaismentoroinnin, tiimirakenteen sekä arkisen työn kautta. 

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudelle tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammattillisella uralla etenemiseen.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosionomi tai sosiaalityöntekijä taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto, ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Muilta kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä sosiaalityön perusopintoja, kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, oma-aloitteista ja vastuullista työotetta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Luemme eduksi: Kokemuksen kuraattorin työstä sekä toiminnallisten ryhmätyömenetelmien hallinnan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3080,50 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan, 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:

Opiskeluhuollon esimies, Lappalainen Katariina
P. 043 824 9809
katariina.lappalainen@vantaa.fi
Tavoitettavissa 19.8.2019 klo 8-9 ja 22.8.2019 klo 10-11

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.