(Poistunut julkaisusta)

Kuraattori, lukiokoulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Yhteiset palvelut
Opiskeluhuollon yksikkö

Silkkitehtaantie 5, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 03.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme kuraattoria vakituiseen toimeen 3.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan tekemään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista työtä Vaskivuoren lukiossa. Vaskivuoren lukio sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyrmäessä. Lukiossa on noin 1000 opiskelijaa, joista 120 on musiikki- ja tanssilukiossa. Lisäksi lukiossa on medialinja ja kilpaurheilijoille tarjotaan urheiluvalmennusta. Vaskivuoren lukiossa on tehty jo vuosia suunnitelmallista ja laadukasta hyvinvointityötä yhdessä opiskeluhuollon ja opetushenkilökunnan kanssa opiskelijoiden tukemiseksi. 

Kuraattorilla on tärkeä rooli osana oppilaitoksen moniammatillista opiskeluhuoltoa. Hän työskentelee yksittäisten opiskelijoiden ja heidän verkostojensa kanssa tukien opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia sekä opiskelu- ja toimintakykyä. Kuraattorin työ sisältää myös yhteisöllistä hyvinvointityötä. Hän työskentelee mm. ryhmien kanssa ja osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointiryhmän toimintaan. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa yhteisön hyvinvointiin ja opiskelijoiden tukemiseen. 

Toivomme työntekijältä vahvaa sosiaalialan ammatillista identiteettiä ja innostunutta suhtautumista kehittämistyöhön. 

Vantaalla kuraattorit sijoittuvat hallinnollisesti kasvatuksen ja oppimisen toimialalle opiskeluhuollon yksikköön, johon sijoittuvat myös psykologit. Toisen asteen kuraattoritiimissä työskentelee esimiehen lisäksi yhdeksän kuraattoria. 

Työntekijöille tarjotaan perehdytystä ja koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta. Kuraattorit tukevat myös toinen toisiaan ammatillisissa asioissa mm. vertaismentoroinnin, tiimirakenteen sekä konsultoinnin ja parityön kautta.


Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammatillisella uralla etenemiseen.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Sosionomi tai sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: muilta kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä sosiaalityön perusopintoja, kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, oma-aloitteista, itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön

Luemme eduksi: kokemuksen kuraattorin työstä erityisesti toisella asteella

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3080,50 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Opiskeluhuollon esimies

Huurre Taina

043 8266102

taina.huurre@vantaa.fi

Tavoitettavissa 15.5 klo 13-14 ja 20.5.2020 klo 15-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.