(Poistunut julkaisusta)

Kuraattori, ammatillinen koulutus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Yhteiset palvelut
Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Opiskeluhuollon yksikkö

Silkkitehtaantie 5, 01300 VANTAA

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.09.2020 - 


Haemme kuraattoria vakituiseen toimeen 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan tekemään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista työtä Varian Hiekkaharjun toimipisteeseen ja Careerian Vantaan toimipisteeseen.  Molemmat toimipisteet sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien päässä Itä-Vantaalla. 

Kuraattorilla on tärkeä rooli osana oppilaitoksen moniammatillista opiskeluhuoltoa. Hän työskentelee yksittäisten opiskelijoiden ja heidän verkostojensa kanssa tukien opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia sekä opiskelu- ja toimintakykyä. Kuraattorin työ sisältää myös yhteisöllistä hyvinvointityötä. Hän työskentelee mm. ryhmien kanssa ja osallistuu oppilaitoksen yhteisöllisen hyvinvointiryhmän toimintaan. Kuraattori tuo sosiaalityön osaamista ja näkökulmaa yhteisön hyvinvointiin ja opiskelijoiden tukemiseen. 

Toivomme työntekijältä vahvaa sosiaalialan ammatillista identiteettiä ja innostunutta suhtautumista kehittämistyöhön. 

Vantaalla kuraattorit sijoittuvat hallinnollisesti kasvatuksen ja oppimisen toimialalle opiskeluhuollon yksikköön, johon sijoittuvat myös psykologit. Toisen asteen kuraattoritiimissä työskentelee esimiehen lisäksi yhdeksän kuraattoria. 

Työntekijöille tarjotaan perehdytystä ja koulutusta sekä säännöllistä työnohjausta. Kuraattorit tukevat myös toinen toisiaan ammatillisissa asioissa mm. vertaismentoroinnin, tiimirakenteen sekä konsultoinnin ja parityön kautta.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Arvojamme ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ammatillisella uralla etenemiseen.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Sosionomi tai sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastaavasta sosiaalialan tehtävästä.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: muilta kuin sosiaalihuollon ammattihenkilöiltä sosiaalityön perusopintoja; kokemusta nuorten kanssa työskentelystä; oma-aloitteista, itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön

Luemme eduksi: kokemuksen kuraattorin työstä erityisesti toisella asteella ja ylemmän korkeakoulututkinnon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3080,50 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Opiskeluhuollon esimies Huurre Taina

043 8266102

taina.huurre@vantaa.fi


Tavoitettavissa 5.8 klo 9-10.30


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.