(Poistunut julkaisusta)

Kuopion Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virka
Kuopion Kallaveden seurakunta kuuluu tuomiorovastikuntaan ja Kuopion hiippakuntaan

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2018

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Kuopion Kallaveden seurakunnan II kappalaisen viran. Virka on avoinna.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kuopion Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on todennut II kappalaisen viran erityistarpeet olevan seuraavat:

Valittavalta odotetaan yhteistyökykyä ja valmiutta laaja-alaiseen seurakuntatyöhön moniammatillisessa tiimissä, valmiutta vastuuseen eri työaloista (papiston työnjaosta sovitaan kappalaisen valinnan jälkeen), valmiutta yhteistoimintaan yli työala- ja järjestörajojen, osallistumista rippikoulutyöhön vähintään kahdessa rippikouluryhmässä per vuosi. Valmius toimia kirkkoherran sijaisena, verkkoviestinnän ja sosiaalisen median osaaminen katsotaan eduksi.”

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.

Hakuaika päättyy 15.6.2018 klo 15.00.

Virkaan haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Toissijaisesti hakemukset liitteineen voi lähettää osoitteeseen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, PL 42, 70101 Kuopio. Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan Ansioluettelo.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Matti Pentikäinen: puh. 040-4848329 tai mat-ti.pentikainen@evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa tuomiokapitulin vs. notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.