(Poistunut julkaisusta)

Kuopion Kallaveden seurakunnan I kappalaisen virka
Hiippakunnat, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.10.2020

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
julistaa haettavaksi Kuopion Kallaveden seurakunnan I kappalaisen viran. Virka on avoinna.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut Suomen ev.lut. kirkon pap-pi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentele-vien rikostaustan selvittämisestä vaatii.

Kuopion Kallaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto on päättänyt I kappalaisen viran erityistarpeista. Valitulta edellytetään kykyä ja kokemusta hoitaa aluepapin työtä Karttulan seurakunta-alueella. Viran tehtäviin sisältyy työskentelyä lasten ja nuorten kanssa.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä koeajasta.

Hakuaika päättyy 4.11.2020 klo 15.00.

Virkaan haetaan KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella, joka on osoitteessa https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist. Nimikirja liitetään sähköisessä hakulomakkeessa kohtaan An-sioluettelo.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Matti Pentikäinen: puh. 040-4848329 tai matti.pentikainen@evl.fi.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämisestä antaa tuomiokapitulin notaari Janne Bovellan: puh. 044 7050 604.