(Poistunut julkaisusta)

Kuntakehityspäällikkö
Kirkkonmmen kunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.8.2019

<!--[if gte vml 1]> <![endif]-->Kuntakehityspäällikkö

Kirkkonummen kunta, konsernihallinto, kuntakehitys

Työavain 246793

Kirkkonummen kunta hakee innovatiivista ja aikaansaavaa kuntakehityspäällikköä vakituiseen virkasuhteeseen.

Kuntakehityspäällikön keskeisin tehtävä on kunnan elinvoimaisuuden edistäminen. Toiminnan painopisteet on kirjattu kuntastrategiasta johdettuihin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmiin. Kuntakehityspäällikkö vastaa kunnan elinkeino-, matkailu- ja markkinointitoiminnasta, ohjaa työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä ja edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä. Hakemallamme henkilöllä on vahva ymmärrys yhdyskuntasuunnittelusta ja sen vaikutuksista kunnan elinvoimaisuuteen.  Hänen sosiaaliset vuorovaikutustaitonsa ovat vahvat ja hänellä on valmiudet aktiiviseen yhteistyöhön kaksikielisen kunnan asukkaiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kuntakehityspäällikön virka on sijoitettu konsernihallintoon hallintojohtajan alaisuuteen. Kuntakehityspäällikkö toimii kuntakehitys-tulosyksikön vastuuhenkilönä ja lähiesimiehenä. Kuntakehityspäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä poikkihallinnollisesti ja on mukana kunnan elinvoimaisuuden edistämisen kannalta keskeisissä kehitysprojekteissa. Koska kuntakehityspäällikkö toimii myös kunnanhallituksessa olevan kuntakehitysjaoston esittelijänä, tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hallinnollisen valmistelutyön ja päätöksentekomenettelyn ymmärtämistä tai vähintäänkin vahvoja valmiuksia kunnan hallintoprosessien omaksumiseen.  Kokemus tulosvastuullisista tehtävistä katsotaan eduksi.

Haemme henkilöä, jolla on jo kokemusta ja näyttöä alalta. Arvostamme taitoa kehittää Kirkkonummen elinvoimaisuutta uudelle tasolle. Itseohjautuva toimelias ja kehittävä työote, konkreettisia toimenpiteitä tuottava asenne ja innostus tehtäväkenttään katsotaan eduksi.

Tarjoamme valituksi tulevalle henkilölle mielenkiintoisen, haasteellisen ja monipuolisen tehtäväkentän.

Kuntakehityspäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävistä, jotka edistävät kunnan elinkeinotoimintaa ja kuntamarkkinointia.

Tehtäväkohtainen palkka on 4 295,03 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan KVTES:n mukaiset lisät.

Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan on ennen virkatehtävässä aloittamista esitettävä kunnan työterveyshuollon antama todistus terveydentilastaan.

Hakemukset toivomme ensisijaisesti Kuntarekry-järjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta sähköisinä. Hakemukset tulee toimittaa 30.8.2019 klo 12:00 mennessä. (työavain 246793)

Työ alkaa: 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan