(Poistunut julkaisusta)

Kunnanlakimies
Nurmijärven kunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Haemme konsernipalveluiden hallintopalvelut -tulosalueen päälliköksi

KUNNANLAKIMIESTÄ 

Haluatko johtaa hallinnon joukkuetta ja toimia julkishallinnon juridiikan ykkösasiantuntijana Nurmijärven kunnassa? 

Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluu vastata valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja vaikuttajatoimielinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, asianhallinnasta ja hallinnon tukipalveluista, kunnanviraston keskitetyistä asiakas- ja palautepalveluista, hallinnon juridisesta tuesta sekä vaalitehtävistä. Tehtäviä hoitaa yksiköiden osaava henkilöstö. 

Sinun tehtävänäsi on toimia tulosalueesi valmentavana esimiehenä, tuoda julkishallinnon valmisteluun juridinen osaamisesi ja toimia organisaation juridisena tukena. Tehtävässäsi varmistat hallinnon prosessien oikeellisuuden ja tehokkuuden sekä neuvot ja ohjaat kunnan johtoa ja toimialoja juridisissa kysymyksissä. Tehtävät sisältävät myös vastineiden ja lausuntojen laatimista yhteistyössä substanssiasiantuntijoiden kanssa. Esimiehenäsi toimii hallintojohtaja. 

Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus julkishallinnon tehtävistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kunta-alan lainsäädännön ja sopimusoikeuden tuntemusta, esimiestaitoja, kokemusta oikeusprosessien valmistelusta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kehittämismyönteistä työskentelyotetta, palveluasennetta ja paineensietokykyä. 

Tarjoamme Sinulle kuntahallinnon näköalapaikan, mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja vaikuttaa hallinnon prosesseihin sekä hyvän työyhteisön. Tehtävänkuvaa voidaan muokata valitun erityisosaamisen ja työkokemuksen perusteella. 

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virka on vakituinen ja valinnassa sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 28.8.2019 klo 15. Tehtävään haetaan sähköisesti. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.