(Poistunut julkaisusta)

Kundrelationschef
Kyrkostyrelsen, Kyrkans servicecentral

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Vid Kyrkans servicecentral lediganslås en tjänst som

Kundrelationschef

Kundrelationschefen sköter servicecentralens kundrelationer och utvecklar processerna på ett ansvarsfullt sätt. Kundrelationschefen samarbetar med servicecentralens kunder samt med servicecentralens utvecklingschef och servicechef för att utveckla kyrkans ekonomi- och personalförvaltningstjänster utifrån kundernas behov. Kundrelationschefen ingår i ledningsgruppen för Kyrkans servicecentral.

Genom ett nära kundsamarbete säkerställer kundrelationschefen en kundorienterad verksamhet vid servicecentralen samt en systematisk utveckling av kundtillfredsställelsen. En väsentlig del av kundrelationschefens arbete är kundsamarbetet för att effektivisera processerna inom ekonomi- och personalförvaltningen både ur kundernas och servicecentralens synvinkel. Till kundrelationschefens uppgifter hör att skapa de modeller och metoder som krävs för skötseln av kundrelationerna samt att upprätthålla och utveckla dem. Kundrelationschefen håller aktivt kontakt med kunderna, förstår kundernas behov och söker de bästa lösningarna.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen inom ekonomiförvaltning samt god förtrogenhet med arbetsområdet. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förväntar oss
- flera års arbetserfarenhet av skötsel och utveckling av kundrelationer
- god förtrogenhet med ekonomi- och personalförvaltningsprocesserna inom den offentliga
förvaltningen
- bevis på en resultatrik utveckling av kundtillfredsställelsen
- förmåga att utveckla ekonomi- och personalförvaltningsprocesserna på ett kundorienterat sätt
- erfarenhet av chefsarbete
- naturlighet, försäljningsanda och goda interaktionsfärdigheter i kundsamarbetet
- innovativitet och förmåga att gestalta nya lösningsmodeller

Vi värdesätter
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
- ett självständigt, målinriktat och utvecklande arbetssätt
- bred kännedom om församlingssektorn
- kvalitets- och Lean-kunnande

Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.11.2020 eller enligt överenskommelse. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på personens arbetserfarenhet (totallön 4707,41 – 5231,59 euro/mån.). Den som utses till tjänsten ska vara konfirmerad medlem av kyrkan.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/tyopaikat. Ansökan ska vara framme senast fredag 2.10.2020 kl. 16.00. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader.

Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso (sami.savilaakso(at)evl.fi) eller tfn 040 688 1465, tisdag 15.9. kl. 14-16 och onsdag 23.9. kl. 14-16.