(Poistunut julkaisusta)

Kundrelationschef
Kyrkostyrelsen, Kyrkans servicecentral

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Vid Kyrkans servicecentrals kontor i Uleåborg ledigförklaras en tjänst som

Kundrelationschef

Kundrelationschefen svarar för hanteringen och utvecklingen av servicecentralens kundrelationer. Kundrelationschefen säkerställer genom nära kundsamverkan att servicecentralens verksamhet är kundfokuserad och att kundnöjdheten utvecklas systematiskt. Kundsamverkan för att effektivisera processerna inom ekonomi- och personalförvaltningen är en väsentlig del av kundrelationschefens arbete.

Kundrelationschefen samarbetar med servicecentralens kunder och servicecentralens utvecklingschef och servicechef för att utveckla kyrkans ekonomi- och personalförvaltning och värdeskapandet inom servicecentralens serviceutbud. Kundrelationschefen har till uppgift att främja enhetens strategiska mål och omsätta dem i praktiken, särskilt med avseende på hanteringen av servicecentralens kundrelationer, kundservice och kundspecifika utvidgade service.

Du är förtrogen med de ekonomiska församlingsenheternas processer för ekonomi- och personalförvaltning och de centrala systemen. Du har dokumenterad erfarenhet av kundrelationshantering i krävande miljöer. Du har erfarenhet av kundsamverkan och kundfokuserad processutveckling. Du har god samarbetsförmåga och klarar också krävande situationer under press.

För uppgiften förutsätts
• lämplig högre högskoleexamen (t.ex. EM)
• praktisk arbetserfarenhet av hantering och utveckling av kundrelationer
• kännedom om församlingsenheternas processer inom ekonomi- och personalförvaltningen
• utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och svenska

Av kundrelationschefen förväntar vi oss också
• bred kännedom om församlingssektorn
• erfarenhet av serviceproduktion ur ett kundsamverkansperspektiv
• förmåga till mångsidig serviceutveckling i samverkan med kunderna
• initiativkraft, innovativitet och förmåga att se nya lösningar
• förmåga att greppa flera omfattande helheter och komplexa projekt samtidigt

Som merit räknas
• kvalitets- och Lean-kunnande

Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas. Anställningen inleds den 1 september 2020 eller enligt överenskommelse, dock så fort som möjligt. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (totallön 4637,84 – 5162,02 euro/mån.). Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/tyopaikat senast fredagen den 7 augusti 2020 kl. 16.00.
Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso (sami.savilaakso@evl.fi) eller tfn 040 688 1465, måndagen den 29 juni kl. 14–16 och fredagen den 3 augusti kl. 14–16.