Koulutusvararehtori
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.2.2020

 

Oulun yliopisto hakee 1.7.2020 alkavaksi viisivuotiskaudeksi

Koulutusvararehtoria

Koulutusvararehtori vastaa yliopistotasolla koulutustoiminnan johtamisesta. Hän toimii koulutuksen johtoryhmän ja koulutusneuvoston puheenjohtajana. Koulutuksen johtoryhmä ja koulutusneuvosto tukevat koulutusvararehtoria hänen tehtävässään koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa.

Koulutusvararehtori vastaa rehtorille erikseen määriteltävien vastuuyksiköidensä taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja raportoi rehtorille myös vastuualueensa laadusta ja kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista. Koulutusvararehtori toimii rehtorin toisena varahenkilönä.

Tehtävään valittavalta edellytetään

  • Tohtorin tutkintoa sekä näyttöä menestyksekkäästä tutkimustoiminnasta
  • Kokemusta korkeakoulussa annettavan koulutuksen ja sen kehittämisen menestyksekkäästä johtamisesta
  • Näkemystä perus- ja jatkotutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen palveluiden ja opiskelijakokemuksen sekä näihin liittyvän toiminnan kehittämisestä
  • Analyyttistä, uudistavaa sekä innostavaa johtamisotetta
  • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Vararehtorin valitsee rehtorin esityksestä yliopiston hallitus. Tehtävän palkkauksesta ja muista ehdoista sovitaan erikseen.

Hakemus ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 29.2.2020. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki. Voit jättää yhteydenottopyyntösi hänen sihteerilleen Annika Giavedonille puhelimitse  029 448 4071 tai sähköpostilla annika.giavedoni (at) oulu.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot