(Poistunut julkaisusta)

Koulutussuunnittelija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.6.2020

Espoon kaupunki on syksyllä 2019 käynnistänyt johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden (JoTo) hankinnan, jonka tarkoituksena on uudistaa laajasti Espoon taloushallinnon sekä talousohjauksen järjestelmäratkaisut. Toteutusprojekti alkaa keväällä 2020 ja järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.

Etsimme innostunutta ja kehittämishenkistä koulutussuunnitteiljaa määräaikaiseen tehtävään vuoden 2022 loppuun saakka. Tehtäväkenttä on laaja ja mielenkiintoinen kokonaisuus projekti- ja ylläpitovaiheen koulutustehtäviä. Pääset mukaan projektiin juuri sen käynnistyessä, joten olet mukana myös suunnittelemassa projektin käyttöönottojen ja käyttöönottojen jälkeisten koulutusten toteutusta. Koulutustehtävät ovat osa JoTo-projektin muutosjohtamisen kokonaisuutta.

Tehtävä sijoittuu organisaatiossa Espoon kaupungin henkilöstöyksikköön, henkilöstökehittämisen ryhmään. Saat perehdytyksen kaupunkiin sekä taustatietoa tehtävääsi kaupungin henkilöstökehittämisen asiantuntijoilta. Varsinainen päätoiminen työ tapahtuu JoTo-projektissa, jossa toimit yhteistyössä projektijohtajan, viestintäpäällikön, toiminnallisten projektipäälliköiden/tiiminvetäjien sekä toimittajan vastuuhenkilöiden kanssa. Kuulut projektin projektiryhmään ja raportoit koulutusten suunnittelun ja toteutuksen edistymisestä projektijohdolle.

Espoon tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota johtamisen ja talousohjauksen prosessien kehittämisessä sekä vapauttaa asiantuntijatyötä valmistelevista manuaalitehtävistä analysointiin ja tiedon jatkojalostamiseen. Uudistamisen keskeisenä tavoitteena on johtajien tiedonsaannin kehittäminen ja päätöksenteon tukeminen. Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus kattaa talouden ERP-ratkaisun, raportointi-, suunnittelu- ja analytiikkaratkaisut sekä erilaisia johdon työpöytäratkaisuja. Järjestelmämuutoksen lisäksi toiminnallinen muutos asiantuntijatyössä tulee olemaan suuri siirryttäessä niin vanhojen järjestelmien käytöstä uuden teknologian käyttöön.

Työpaikka: Espoon kaupunki, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo


Kelpoisuusvaatimus: Ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.

Edellytämme sinulta kokemusta isojen, koko organisaatiota koskevien järjestelmä- ja prosessimuutosten koulutussuunnittelusta ja koulutusten toteutuksesta. Osaat työssäsi huomioida projektissa toimimisen erityispiirteet ja toisaalta esimerkiksi organisaation osaamistason. Hallitset monipuolisesti nykyaikaisia koulutus- ja osaamisen kehittämisen menetelmiä. Esiintyminen suurten yleisöjen edessä on luonnollinen osa työtäsi. Olet taitava valmistelemaan esityksiä ja koulutusmateriaaleja.

Erinomaiset yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot ja itsenäinen sekä aktiivinen työote ovat tärkeässä asemassa toimittaessa kaupungin lukuisten eri palveluiden asiantuntijoiden kanssa erilaisten prosessien rajapinnassa.

Eduksi katsotaan aiempi osaaminen ja kokemus erityisesti taloushallinnon sekä talousohjauksen ja johdon työpöytäratkaisujen koulutusratkaisujen osa-alueella. Eduksi katsotaan myös aiempi kokemus julkishallinnosta.