Koulutussuunnittelija
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.4.2019

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.


Haettavana on


koulutussuunnittelijan tehtävä 3.6.2019 alkaen toistaiseksi.


Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.


Koulutuspalvelut –vastuualue on noin 130 henkilön yksikkö, joka tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla.


Avoimen yliopiston tehtävänä on järjestää yhteistyössä tiedekuntien, ainelaitosten ja yliopiston muiden yksiköiden kanssa jatkuvaa oppimista edistävää yliopisto-opetusta.  Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tunnetaan etäopintoihin ja verkkovälitteiseen opetukseen erikoistuneena yliopisto-opintojen järjestäjänä.


Haemme koulutuspalveluihin avoimen yliopiston lähipalveluihin koulutussuunnittelijaa, jonka tehtävänä on avoimen yliopiston jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen. Lisäksi tehtävään sisältyy lähipalvelutiimin työnjaon mukaisesti opintohallinnollisia tehtäviä, avoimen yliopiston koulutuspäälliköiden, opetushenkilöstön ja muiden sidosryhmien henkilöstön työtä tukevia tehtäviä sekä avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden neuvonta ja ohjaustehtäviä.


Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä viestintä ja tietoteknisiä taitoja, kykyä ja halukkuutta verkkovälitteiseen asiakaspalveluun sekä hyvää työn organisointikykyä.


Tehtävässä arvostamme opintohallinnon tehtäväkokonaisuuden tuntemusta, ohjausosaamista ja opintotietojärjestelmien hallintaa. Eduksi katsotaan aikuiskoulutuksen toiminnan tuntemus tai aikaisempi kokemus yliopistokoulutuksen suunnittelu- ja opintohallinnon tehtävistä. Hakijalta edellytetään lisäksi erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.


Koulutussuunnittelijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (2256,36 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 6-50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja tehtävästä antaa opintopäällikkö Elina Ratalahti, puh. 050 427 3076, elina.ratalahti@jyu.fi.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1)      Ansioluettelo


2)      Motivaatiokirje

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.4.2019 sähköisellä hakulomakkeella.


 


 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1256521
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 28.4.2019
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Jyväskylä