(Poistunut julkaisusta)

Koulutussuunnittelija
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2018

Oulun yliopisto hakee nyt vakinaiseen tehtävään

KOULUTUSSUUNNITTELIJAA

tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan lähipalvelutiimiin.

Pääasialliset työtehtävät:

  • Koulutussuunnittelija auttaa tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöä tutkinto-ohjelman suunnittelussa ja neuvoo opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa. Hän toimii tutkinto-ohjelmatoimikunnan sihteerinä.
  • Koulutussuunnittelija osallistuu tutkinto-ohjelmien koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tukitehtäviin, erityisesti opiskelijavalinnan, opetussuunnitelman ja opintoneuvonnan tehtävissä. Hän vastaa tutkinto-ohjelman palveluista ja laadunhallinnasta sekä osallistuu palveluiden kehittämistehtäviin koulutuspalvelupäällikön apuna.
  • Koulutussuunnittelijan tehtäviä ovat: tutkinto-ohjelman suunnittelun ja lukujärjestystyön tehtävät, opintoneuvontatehtävät sekä opiskelijoiden palveluiden kehittäminen tutkinto-ohjelman tarpeet huomioon ottaen.
  • Opiskelijavaihtoihin liittyvä neuvonta ja opintojen ohjaus
  • Opiskelijoiden neuvonta kansainvälisyysasioissa
  • Saapuvien vaihto- ja kv-opiskelijoiden neuvonta
  • Koulutusohjelmien tukeminen kansainvälisen yhteistyön toteuttamisessa

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

  • Koulutussuunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää yliopistotason kokonaisymmärrystä koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Koulutussuunnittelija tuntee keskeiset koulutuksen ja opiskelun tietojärjestelmät ja osaa käyttää niitä.
  • Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta ja hyvää yhteistyökykyä sekä oman alan tutkinto-ohjelmien hyvää tuntemusta. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä ja kv-tutkinto-ohjelmien kehittämisestä.
  • Eduksi katsotaan tekniikan alan koulutus ja työkokemus, kokemus kansainvälisen koulutuksen tukipalvelutehtävistä ja liikkuvuushallinto-ohjelmista, opinto-ohjaajan opinnot tai pedagogiset opinnot ja tvt-taidot sekä kokemus sähköisen asioinnin kehittämistehtävistä.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 20.9.2018. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen motivaatiokirje ja CV:si. Tehtävä täytetään 15.10.2018 alkaen. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa Koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi.