(Poistunut julkaisusta)

Koulutussuunnittelija, luonnontiede ja tekniikka
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.1.2019

Oulun yliopisto hakee

KAHTA KOULUTUSSUUNNITTELIJAA

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Luonnontieteellisen tiedekunnan ja Teknillisen tiedekunnan lähipalvelutiimiin.

Koulutussuunnittelijan tärkeimmät tehtävät ovat tutkinto-ohjelman suunnittelun ja toiminnan organisoinnin tehtävät, opetussuunnitelman mallinnus sekä lukujärjestystyön tehtävät, opintoneuvontatehtävät sekä opiskelijoiden palveluiden kehittäminen tutkinto-ohjelman tarpeet huomioon ottaen.

Koulutussuunnittelija työskentelee asiantuntijana koulutuksen tukipalvelutiimissä, joka auttaa tiedekuntien tutkinto-ohjelmia menestymään koulutustehtävässään. Koulutussuunnittelija osallistuu tutkinto-ohjelmien koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tukitehtäviin, erityisesti opiskelijavalinnan, opetussuunnitelman ja opintoneuvonnan tehtävissä. Hän vastaa tutkinto-ohjelman palveluista ja laadunhallinnasta sekä osallistuu palveluiden kehittämistehtäviin koulutuspalvelupäällikön apuna. Koulutussuunnittelija organisoi ohjaustoimintoja ja neuvoo opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Koulutussuunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kokonaisymmärrystä yliopiston koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta ja hyvää yhteistyökykyä. Koulutussuunnittelijan tulee tuntea keskeiset koulutuksen ja opiskelun tietojärjestelmät ja osata käyttää niitä. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä.

Tehtävässä eduksi katsotaan tekniikan alan koulutus ja työkokemus, pedagogiset opinnot tai opinto-ohjaajan opinnot, TVT-taidot sekä kokemus sähköisen asioinnin kehittämistehtävistä.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävää haetaan sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 18.1.2019.

Seuraavat asiakirjat pyydetään liittämään hakemukseen

  • Curriculum vitae
  • Motivaatiokirje

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspalvelupäällikkö Tero Vedenjuoksu. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi.