(Poistunut julkaisusta)

Koulutussuunnittelija, erityinen tuki
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Erityisen tuen koulutussuunnittelija toimii kehittämis-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä erityisopetuksen sekä oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Koulutussuunnittelija osallistuu kaupunkitasoisten ja valtakunnallisten hankkeiden sekä opettajien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnittelija vastaa erityisen tuen päätösten edellyttämien asiakirjojen kokonaisuuksista ja oppilassijoitteluehdotuksista sekä erityisopetuksen kaupunkitasoisesta kokonaisuudesta.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Tukipalvelujen palveluyksikkö


Työaika: 36 h 15 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä kolmiportaisen tuen järjestämiseen, opetussuunnitelmaan, perusopetuksen lainsäädäntöön sekä hallinnolliseen työskentelyyn. Tehtävässä edellytetään myös kykyä verkostotyöskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Arvostamme erityisopettajan kelpoisuutta, työkokemusta erityisopetuksen tehtävästä, hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa sekä Primus- oppilashallintojärjestelmän tuntemusta.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua ja 10 lukiota, joissa opiskelee noin 29 000 oppilasta ja 4 900 opiskelijaa.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.
Huomioithan vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.