(Poistunut julkaisusta)

Koulutussunnittelija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2019

Koulutussunnittelija

Työavain 3-481-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 09.05.2019 kello 15:45
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö , Kamreerintie 3 B 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Koulutussuunnittelijan tehtävät Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opetuksen ja osaamisen kehittämisen vastuualueella. Suunnittelija toimii opetuspäällikön alaisena, osana vastuualueen tiimiä kehittäen opetusta ja opetushenkilöstön osaamista Espoon suomenkielisessä opetuksessa. Hän toimii asiantuntijana yleissivistävän opetuksen opetussuunnitelmien ja niiden mukaisen opetuksen kehittämisen alalla. Koulutussuunnittelija laatii, toteuttaa ja arvioi osaltaan osaamisen kehittämisen kokonaisuuksia ja erillisiä tilaisuuksia vastuualueen työnjaon mukaan. Hänen asiantuntija-alueensa käsittää opetussuunnitelmien yleiset osat, kieltenopetuksen erityiskysymykset sekä muita sisältöalueita myöhemmin määriteltävällä tavalla. Suunnittelija toimii erilaisten teemallisten verkostojen vetäjänä (esimerkiksi kehittäjäopettajatiimi). Tehtäviin kuuluu myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi vietävien esitysten valmistelutyötä opetussuunnitelmiin liittyvissä asioissa.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien hyvää tuntemusta, oman työn ja prosessien johtamisen taitoja, itsenäistä työotetta ja tiimityötaitoja sekä paineensietokykyä.

Arvostamme yleissivistävän koulutuksen kokonaisuuden tuntemusta, kokemusta opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä, kokemusta yhteistoiminnallisista ja osallisuutta tukevista toimintamuodoista opetusalalla, verkosto-osaamista, opetusosaamista sekä kokemusta päätösten valmistelusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3420,43 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min/viikko


Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua ja 11 lukiota, joissa opiskelee noin 28 000 oppilasta ja 4 650 opiskelijaa

Lisätietoja tehtävästä
Ilpo Salonen
09-81652002
ilpo.salonen@espoo.fi

Eeva-Kaisa Ikonen
050 320 0607
eeva-kaisa.ikonen@espoo.fi