(Poistunut julkaisusta)

Koulutussihteeri
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.12.2019

Koulutussihteeri vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin toimistopalveluista ja hänen työskentelypaikkanaan on Turku.

Koulutussihteeri käyttää eri tiedonhallintajärjestelmiä, ylläpitää kotisivuja, osallistuu koulutuksen, talouden, viestinnän, materiaalihallinnon sekä sidosryhmäyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Koulutussihteerin työnjohtajana toimii MPK Lounais-Suomen piiripäällikkö.

Koulutussihteeriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai käytännön kokemusta vastaavien tehtävien hoidosta. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikka- ja viestintävalmiuksia. Kokemus MS Office -ohjelmien, sosiaalisen median sekä toimistotekniikan käytöstä mahdollistaa tehtävässä onnistumisen. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Työssä pärjää avoimella ja asiakasmyönteisellä asenteella ja hyvällä yhteistyökyvyllä. Perehtyneisyys MPK:n toimintaan sekä kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääsee työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden motivoituneessa ilmapiirissä ja osaltaan vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Työsuhde alkaa 1.2.2020. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävästä maksettava palkka on noin 2 500 €/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §).

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään sähköpostitse 17.1.2020 mennessä osoitteeseen petri.kosonen@mpk.fi.