(Poistunut julkaisusta)

KOULUTUSSIHTEERI (osa-aikainen)
Maanpuolustuskoulutus MPK

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2020

Koulutussihteeri vastaa Maanpuolustuskoulutus MPK:n Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin toimistopalveluista. 

Koulutussihteeri 

  • Käyttää eri tiedonhallintajärjestelmiä

  • Ylläpitää kotisivuja

  • Osallistuu koulutuksen, talouden, viestinnän, materiaalihallinnon sekä sidosryhmäyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Koulutussihteeriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai käytännön kokemusta vastaavien tehtävien hoidosta. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikka- ja viestintävalmiuksia. Kokemus Office365-ohjelmien, sosiaalisen median sekä toimistotekniikan käytöstä mahdollistaa tehtävässä onnistumisen. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. 

Työssä pärjää avoimella ja asiakasmyönteisellä asenteella ja hyvällä yhteistyökyvyllä. Perehtyneisyys MPK:n toimintaan sekä kokemus järjestötoiminnasta katsotaan eduksi.  

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääsee työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden motivoituneessa ilmapiirissä ja osaltaan vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.  

Työsuhde alkaa 1.1.2020. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Puolipäiväisestä tehtävästä maksettava palkka on noin 1 300 €/kk.  

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §). 

Toimistosihteerin toimipaikka on Joensuu. 

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään 11.12.2020 mennessä