(Poistunut julkaisusta)

Koulutuspäällikkö
Helsingin kaupunki / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2020

Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon koulutuspäällikköä kampukselle 5.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on viisi kampusta ja jokaisessa on lähiesimiestiimi. Koulutuspäällikkö kuuluu lähiesimiestiimiin.

Koulutuspäällikkö johtaa vastuualueensa oppimisyhteisöjen työn tuloksellisuutta ja toimii opettajien ja muun henkilöstön lähiesimiehenä. 

Koulutuspäällikkö vastaa strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta vastuualueellaan yhdessä esimiestiimin kanssa. Hän johtaa pedagogisten tiimien työskentelyä ja toiminnan kehittämistä oppimisyhteisöissä sekä muissa tarvittavissa pedagogisissa kehittämistiimeissä. Hän vastaa henkilöstönsä perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista. 


Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan. Koulutuspäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajalta vaadittava kelpoisuus sekä soveltuva korkeakoulututkinto. 

Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkaan, mikäli tulee valituksi. 

Virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään johtamiskokemusta, ammatillisen koulutuksen tuntemusta, vahvaa pedagogista osaamista sekä oppilaitoksen rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemista.

Luemme eduksi:
- valmentavan otteen johtamiseen sekä erinomaisen tiimityöskentelykyvyn
- muutosketteryyden ja paineensietokyvyn
- kokemuksen asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta
- ymmärryksen itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kyvyn soveltaa niitä omaan työhönsä. 

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti. 

Tehtävä alkaa 1.11.2020. Hae 28.9.2020 klo 12 mennessä!