(Poistunut julkaisusta)

Koulutusneuvonantaja Aasian kehityspankkiin
Aasian kehityspankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Aasian kehityspankin (Asian Development Bank, AsDB) pääkonttorissa Manilassa avautuu kaksivuotinen koulutusneuvonantajan tehtävä 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Virallinen tehtävänimike on Social Sector Specialist.

AsDB on Aasian ja Tyynenmeren alueen tärkeimpiä kehitysrahoittajia, jonka toiminnan päämääränä on köyhyyden vähentäminen tukemalla osallistavaa ja ympäristön kannalta kestävää kasvua sekä edistämällä alueellista yhteistyötä ja integraatiota. AsDB:n rahoitus alueen maille oli vuonna 2017 kokonaisuudessaan 32,2 mrd. dollaria. Rahoituksen ohella AsDB tarjoaa alueen maille myös teknistä apua ja tutkimustietoa. Suomi on ollut AsDB:n jäsen pankin perustamisesta v. 1966 lähtien.

Koulutusneuvonantaja toimii pankin koulutussektorin toimintojen parissa , joiden painopisteitä ovat innovaatiot, tiede, teknologia, insinööritieteet, matematiikka ja luonnontieteet. Neuvonantaja osallistuu lainaohjelmien, teknisen avun ja muiden pankin palveluiden tuottamiseen koulutussektorilla. Erityisfokuksena on lisätä tyttöjen mahdollisuuksia opiskella luonnontieteitä. Neuvonantaja tukee operaatiivista osastoa tavoitteenaan lisätä AsDB:n koulutussektorin toimintaa innovatiivisen lähestymistavan avulla.

Koulutusneuvonantajan tehtävä tarjoaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden kehityspoliittiseen vaikuttamiseen koulutussektorilla. AsDB:llä on huomattava rooli kansainvälisessä ja alueellisessa kehityspoliittisessa keskustelussa sekä yleisessä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa ohjaamisessa.

 

Tehtävään valittavalta edellytetään:

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa esimerkiksi taloustieteistä, kasvatustieteistä tai muista yhteiskuntatieteistä.
 • Vähintään kahdeksan vuoden tehtävän kannalta olennaista työkokemusta koulutussektorilta sekä koulutussektorin uudistamisesta
 • Ymmärrystä kestävän kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista sekä koulutuksen rahoituksesta, innovaatioista ja STEM-koulutuksesta (science, technology, engineering and mathematics).
 • Kokemusta useammassa maassa työskentelystä. Muu kansainvälinen kokemus katsotaan eduksi, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueelta.
 • Erinomaisia neuvottelu- ja yhteistyötaitoja
 • Erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • Valmiutta toimia tarvittaessa tiiminvetäjänä kansainvälisessä ympäristössä
 • Suomen kansalaisuutta

Eduksi katsotaan:

 • Perehtyneisyys koulutussektorin kehitysyhteistyöhön
 • Suomalaisen koulutussektorin osaamiskentän tuntemus
 • Kokemus Suomen ja/tai kansainvälisestä kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä, mielellään myös maatasolla

Yksityiskohtainen tehtävänkuvaus tehtävässä vaadittavin soveltuvuusvaatimuksin ohessa: https://www.palkeet.fi/media/um-social-sector-specialist-manila.pdf

 

Ulkoministeriö valitsee ja haastattelee ensimmäiselle haastattelukierrokselle pääsevät kandidaatit, joista korkeintaan kolme soveltuvinta esitetään AsDB:lle. Ulkoministeriön haastattelut pyritään järjestämään maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Lopullisen valinnan suorittaa AsDB. Tehtävään valittava henkilö siirtyy pankin palvelukseen toimikautensa ajaksi.

Palkka, etuudet ja muut korvaukset määräytyvät AsDB:n säännösten mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle IS4, jonka palkkahaitari vuonna 2019 on 122 600–165 500 Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Lopullinen palkkaus sovitaan neuvotteluissa tehtävään valittavan henkilön ja AsDB:n välillä. Lisätietoja löytyy sivulta https://www.adb.org/site/careers/what-we-offer.

Tehtävän täyttäminen on ehdollinen Suomen ja AsDB:n välisen sopimuksen solmimiselle. Sopimusneuvotteluissa ollaan loppusuoralla.

 

Hakuaika päättyy: 21.2.2019 klo 23:59

Lisätietoja tehtävästä ja palvelussuhteen ehdoista antaa virka-aikana ulkoasiainsihteeri Simo-Pekka Parviainen (simo-pekka.parviainen@formin.fi / +358 295 350 133).