(Poistunut julkaisusta)

Koulutusassistentti (hakijapalvelut), 3 tehtävää
Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2020

Tampereen yliopiston koulutuksen ja oppimisen palveluyksikkö tuottaa yliopiston koulutustoimialan tarvitsemat palvelut sekä vastaa yliopiston koulutukseen ja opetukseen liittyvän päätöksenteon valmistelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä. Palveluiden kohderyhmää ovat lapset ja nuoret, opiskelijaksi hakevat, opiskelijat, opettajat ja opintohallinto. Palveluyksikkö myös tukee yliopiston ja tiedekuntien johtoa koulutuksen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Palveluita tuotetaan sekä keskitetysti (yliopistotasoiset palvelut) että lähipalveluina tiedekunnille (tiedekuntatasoiset palvelut), tiiviissä yhteistyössä yliopiston palveluyksiköiden ja TAMKin sekä sidosryhmien kanssa.  

Tampereen yliopiston Koulutuksen ja oppimisen palveluyksikkö hakee hakijapalveluihin kolmea

Koulutusassistenttia, jotka työskentelevät pääosin opiskelijavalintoihin liittyvissä tehtävissä. 

Hakijapalvelut vastaa yliopiston opiskelijarekrytoinnin koordinoinnista sekä suomen- että englanninkielisen koulutustarjonnan osalta ja toimii asiantuntijatiiminä opiskelijarekrytoinnin kokonaisuudessa. Opiskelijarekrytoinnin kokonaisuus pitää sisällään sekä hakijamarkkinoinnin että opiskelijavalinnan ja hakijaneuvonnan toimenpiteet. Tiimi toimii aktiivisessa yhteistyössä Tampereen yliopiston ja korkeakouluyhteisön toimijoiden kanssa. Hakijapalvelut toteuttaa yliopiston opiskelijavalintoja yhteistyössä tiedekuntien kanssa.

 

Tehtävänkuvaus

Koulutusassistentin tehtäviin sisältyy mm. hakemusten ja liitteiden hallinnollista käsittelyä, erilaisia valintoihin liittyviä laskentoja ja tarkistuksia, valintakoejärjestelyihin liittyviä tehtäviä ja asiakaspalvelua. Lisäksi tehtäviin kuuluu yliopiston Tule opiskelemaan / Study with us –verkkosivujen tuotantoa ja ylläpitoa tutkintoon johtavan opiskelijavalinnan osalta.

Koulutusassistentit työskentelevät pääosan vuodesta hakijapalveluissa, mutta osan vuodesta työtehtävät sijoittuvat myös koulutuksen ja oppimisen palveluyksikön muihin tiimeihin. Näitä tehtäviä täsmennetään tarkemmin yksikön sisäisen työnjaon ja valittujen henkilöiden osaamisen ja kokemuksen mukaan. 

 

Edellytykset

Koulutusassistentin tehtävissä edellytetään soveltuvaa koulutusta (esim. alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto), huolellista ja järjestelmällistä työskentelyotetta, hyvää tietoteknistä osaamista, kykyä omaksua uusia asiakokonaisuuksia sekä joustavaa asiakaspalveluasennetta. Työskentelykielenä ovat suomi ja englanti, joten tehtävät edellyttävät kummankin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista osaamista. 

Tuntemus korkeakoulujen opiskelijavalintojen ja opintohallinnon tietojärjestelmistä sekä kokemus asiakirjakäsittelystä ja –hallinnosta katsotaan eduksi. 

 

Tarjoamme

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset ravintola- sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Kampusten väliseen liikkumiseen on tarjolla bussilippuja. Lue lisää työskentelystä meillä. 

Tehtävät täytetään toistaiseksi 7.12.2020 lukien. Tehtävissä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa. 

Tehtävien palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Koulutusassistenttien tehtävien alustava vaativuustaso on 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

 

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Liitä hakemukseesi ansioluettelosi. Tehtävän hakuaika päättyy 22.10.2020 klo 23.59.

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Meeri Oikemus, sähköposti meeri.oikemus@tuni.fi, puhelin 040 849 0594 (puhelintiedustelut mielellään 12.10.2020 klo 12-14, 14.10.2020 klo 12-14, 20.10.2020 klo 9-11 tai 21.10.2020 klo 12-14).