(Poistunut julkaisusta)

Koulutuksen data-analyytikko
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

Oulun yliopiston yhteiset koulutuspalvelut hakee nyt

KOULUTUKSEN DATA-ANALYYTIKKOA

toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Henkilö työskentelee suunnittelijan nimikkeellä koulutuspalveluiden johtajan, opetuksen tuki -tiimin sekä tietohallintopalveluiden tietovarastosta vastaavien henkilöiden kanssa.

Suunnittelija vastaa koulutusta koskevan datan tuottamisesta, analysoinnista, visualisoinnista ja sisäisen raportoinnin kehittämisestä. Suunnittelija mm. laatii ja ylläpitää käyttöohjeita, sekä kouluttaa ja tukee yliopiston tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien johtoa raportointivälineiden käytössä. Tehtäviin kuuluvat myös laatu- ja palautejärjestelmän suunnittelu-, kehittämis- ja tukitehtävät, sekä toimiminen Palaute- ja Arvo-järjestelmien pääkäyttäjänä. Suunnittelija osallistuu palveluiden kehittämistehtäviin tiiminvetäjän apuna.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esimerkiksi tilastotiede, sovellettu matematiikka, kauppatiede), osaamista raportoinnin ja analysoinnin työkaluista, tilastollista osaamista sekä lisäksi hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan PowerBI-työkalun tuntemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää korkeakoulutuksen prosessien tuntemusta, palveluasennetta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, kykyä työskennellä osana suurempaa tiimiä, sekä aktiivisuutta ja joustavuutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä.  

Suunnittelijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän (muu henkilökunta) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on yliopistojen työehtosopimuksen vaativuustasolla 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6 % - 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 30.5.2019.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 1.8.2019 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius(at)oulu.fi ja Opetuksen tuki -tiiminvetäjä Tytti Tenhula tytti.tenhula(at)oulu.fi.