(Poistunut julkaisusta)

Koulusihteeri
Oulun normaalikoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.8.2019

OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA on haettavana seuraava työsopimussuhteinen tehtävä:

Koulusihteeri 

Työsuhde täytetään määräajaksi 30.6.2020 saakka. Työssä aloittamisesta sovitaan erikseen valittavan henkilön kanssa, toiveena on mahdollisimman pikainen aloitus.

Haettavana olevan koulusihteerin toimipaikka sijaitsee pääosin Oulun normaalikoululla Linnanmaan 7-9 + lukio -yksikössä. Koulusihteerin odotetaan ottavan kokonaisvastuun koulun toimistossa tehtävien töiden hoitamisesta, kuitenkin siten että työssä painottuvat erityisesti henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvät tehtävät kuten laskujen käsittely, työsopimusesitysten käsittely, poissaoloihin ja sijaisten palkkaamiseen liittyvät asiat, matkalaskuissa opastaminen, opettajankokousten sihteeritehtävät, SoleTM -tulosyksikkövastaavan tehtävät, työtodistusten tekeminen, matkavarausten hoitaminen jne. Koulusihteeri toimii johtavan rehtorin alaisuudessa ja auttaa työssään myös muita rehtoreita ja opettajia.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta, tai muulla tavalla hankittuja tietoja ja taitoja. Oppilaitosympäristöjen tuntemus katsotaan eduksi. Hakijalta toivotaan toimisto-ohjelmien hyvää hallintaa (Word, Excel, SAP).

Henkilön tulee olla aloitteellinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Hänen tulee omata vahvat yhteistyövalmiudet toimia harjoittelukoulun toimintaympäristössä. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvä organisointitaito, hyvät vuorovaikutustaidot kaiken ikäisten kouluyhteisöön kuuluvien kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Koulusihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Hakemukset osoitetaan Oulun yliopistolle ja pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy 1.9.2019.

Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja
Johtava rehtori Kari Kumpulainen, p. 08 553 3772 tai 0400 187801; kari.kumpulainen(at)oulu.fi