(Poistunut julkaisusta)

Koulupsykologi
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2018

Haku päättyy: 30.10.2018
Ilmoitus jätetty: 9.10.2018    
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) hakee koulupsykologia opiskeluhuollon palveluihin Parikkalan ja Rautjärven alueelle. Tarjoamme tiimivastaavan ja osaavan työryhmän tuen, työnohjaus ja koulutusmahdollisuudet on järjestetty.

Koulupsykologin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllisen, ennaltaehkäisevän ja konsultatiivisen työotteen kehittäminen. Työhön kuuluu lasten ja nuorten oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset sekä tukitoimien suunnittelu ja toteutus yhdessä huoltajien ja opettajien sekä koulun muun henkilöstön ja oppilashuollon kanssa. Yhteistyö myös muiden Eksoten lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen kanssa on tiivistä.  

Kelpoisuutena tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Koulumaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Kokemusta oppimisedellytysten arviointiin liittyvien tutkimusten tekemisestä pidetään suotavana. Hakijalta toivomme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, verkostotyön hallintaa sekä kykyä aloitteellisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn. Perusopetuksen koulujen sijainnin vuoksi oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Palkkaus sopimuksen mukaan, muut työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kelpoisuus ja muut todistukset tarkastamme haastattelun yhteydessä. Tehtävä täytetään (4) kuukauden koeajalla.

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 193109

Yhteystiedot

Meri Lindholm, psykologi, tiimivastaava, p. 040 651 1814
meri.lindholm@eksote.fi 

Sari Linnahalme, palveluesimies p. 040 149 4187
sari.linnahalme@eksote.fi