(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Koulunkäyntiavustaja

Työavain 3-993-19
Vakinainen työsuhde alkaen 07.08.2019
Hakuaika päättyy 23.05.2019 kello 15:45
Hansakallion koulu , Hansakallio 4 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Koulunkäyntiavustajat

Tehtävän kuvaus: Hansakallion koulussa koulunkäyntiavustaja työskentelee yleisopetuksen luokissa yleisavustajana tai erityisopetuksen pienluokissa luokkatasoilla 1–6. Koulunkäyntiavustajan työpäivä voi koostua yhden tai useamman eri luokan avustamisesta. Luokat voivat olla suuria yleisopetuksen luokkia tai enintään 10 oppilaan pienryhmiä. Avustaja avustaa tarvittaessa oppilaita kaikilla oppitunneilla, myös esimerkiksi uskontotunnilla (opetus ei ole tunnustuksellista). Koulunkäyntiavustajan työnkuva on monipuolinen: työpäivä sisältää usein oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppitunneilla avustamista, välitunti- ja ruokailun valvontaa sekä pienryhmien ohjausta. Koulunkäyntiavustaja ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Toisinaan koulunkäynninohjaajan tehtävänä on toimia myös työrauhan ylläpitäjänä.


Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään lapsilähtöisyyttä, taitoa kohdata erilaisuutta, edistää suvaitsevaisuutta, tunnistaa ongelmatilanteita ja toimia ennaltaehkäisevästi. Koulunkäyntiavustaja on jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaiden ja pedagogisessa vastuussa olevan opettajan kanssa.

Arvostamme kannustavaa ja rauhallista asennetta työhön, joustavuutta sekä kykyä sopeutua muutoksiin ja poikkeaviin ohjelmiin työpäivän aikana.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 1681,66€kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Työaika ja palkka vuosiviikkotuntimäärän mukaan


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Jarmo Jääskeläinen
0505667114
jarmo.jaaskelainen@espoo.fi

apul.rehtori Sirpa Väyrynen
sirpa.vayrynen@espoo.fi