(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Koulunkäyntiavustaja

Työavain 3-628-19
Vakinainen työsuhde alkaen 07.08.2019
Hakuaika päättyy 26.04.2019 kello 15:45
Mikkelän koulu , Lanttikatu 7 02770 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Koulunkäyntiavustajat

Tehtävän kuvaus: Haemme koulunkäyntiavustajaa Mikkelän koulun vakanssille alk. 7.8.2019. Mikkelän koulu on pieni yksisarjainen alakoulu, jonka lisäksi koulussa on kaksi liekeryhmää ja yksi autismiryhmä. Koulun tiloissa toimii myös varhaiskasvatuksen järjestämä esiopetus. Koulussamme on lukuvuonna 2018-19 yhteensä 122 oppilasta, 12 opettajaa ja 9 koulunkäyntiavustajaa. Koulun 1.-2.-luokkalaisille järjestetään ulkopuolisen toimitsijan puolesta iltapäivätoimintaa ja liekeoppilaille on oma iltapäivähoito. Koulunkäyntiavustajan tehtävä määräytyy lukuvuosittain oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Työtehtävä voi siten sijoittua yleisopetukseen, liekeryhmiin tai autismiopetukseen. Näistä sovitaan lukuvuosittain yhdessä. Tarpeen vaatiessa työtehtävät voivat vaihdella joustavasti myös työpäivän aikana. Lukuvuosittainen työaika määräytyy aina oppilaiden tuen sekä tarpeiden mukaisesti ja on vähimmillään 21h/ 16 min/vko. Tarvitsemme vuosittain koulunkäyntiavustajia myös oppilaiden iltapäivähoitoon, jolloin työaika voi olla 38,45h/vko.


Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : Koulun henkilökunnalla on monipuolista osaamista opetustyön eri osa-alueilta ja pyrimme jakamaan omaa osaamista koulun sisällä. Yhteistyön voimin olemme toteuttaneet monenlaisia projekteja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koemme tärkeäksi oppilaiden osallisuuden, jota tukemaan meillä on monenlaista aktivoivaa toimintaa, kuten Vihreä Lippu, KiVa-koulu, Verso, Oppilaskunta, Liikkuva koulu jne. Koulun yhteiset päätökset tehdään oppilasta kuunnellen ja samalla tarjoamme huoltajille mahdollisuuksia osallistua koulun arkeen. Yhteisöllisyydessä on pienen Mikkelän koulun voimavara. Edellytämme positiivista, yksilöt huomioivaa, joustavaa ja oma-aloitteista työotetta. Työtehtävät edellyttävät myös ryhmänhallintataitoja sekä kykyä havainnoida yksilöiden tuen tarvetta. Koulunkäyntiavustajat tekevät tiivistä yhteistyötä luokanopettajien kanssa, joka mahdollistaa niin ryhmän kuin oppilaidenkin yksilöllisten tarpeidenkin huomioimisen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta erilaisten oppilaiden kanssa toimimisesta. Mikkelän koulun koko henkilökunta auttaa ja ohjaa uudet kollegat osalliseksi talon toimintakulttuuria. Jos olet osaava ja sinua kiinnostaa monipuolinen koulunkäyntiavustajan tehtävä, olet positiivinen ja halukas yhteistyöhön sekä haluat mukaan kehittämään Mikkelän koulun erilaiset oppilaat huomioivaa toimintakulttuuria, kirjoittele meille pikapikaa hakemus!


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 21h/ 16 min/vko


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Koulunjohtaja Nina Pispala
050 3810579
nina.pispala@espoo.fi