Koulunkäyntiavustaja, Sunan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Koulunkäyntiavustaja toimii luokanopettajan työparina. Avustajan tehtävänä on omalta osaltaan auttaa oppilasta onnistumaan opiskelussa. Koulunkäyntiavustajan työtehtäviin sisältyy työskentely koko luokan oppilaiden kanssa sekä työskentely pienemmissä ryhmissä. Avustajan työtehtäviin kuuluu oppilaan henkilökohtainen ohjaus sekä oppilaan toiminnan ohjauksen tukeminen.

Työpaikan nimi: Sunan koulu

Työaika: Työaika määritellään lukuvuosittain. Työaika on vähintään 21 tuntia viikossa. Työsuhteen alkaessa työtunteja on 25 tuntia viikossa. Työnteko on keskeytetty koulujen loma-aikoina.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Tehtävässä edellytetään: hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavaa ja oma-aloitteista työotetta.

Arvostamme: kokemusta toimimisesta lasten ja nuorten kanssa.

Suomenkielinen opetus/Perusopetus

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).
Sunan koulu

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot