(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, sijaisuus, Koulumäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Koulunkäyntiavustajan tehtävät Koulumäen erityiskoulussa, yksilöllistetyssä opetuksessa.

Koulussamme on luokat 2-9. Oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja/tai kehitysviivästymä. Tehtäviin kuuluu oppilaiden ohjausta oppitunneilla, siirtymätilanteissa, välitunneilla ja koulukuljetusten valvontaa.

Koulumäen koulu on espoolainen erityiskoulu, jossa oppilaalla on mahdollisuus opiskella enintään 10 oppilaan perusopetusryhmissä. Koulussamme annetaan yksilöllistettyä opetusta, opetukseen vaikuttaa oppilaan lähtötaso ja oppimisen erilaiset tarpeet.

Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1, 02360 Espoo.

Työaika: Osa-aikatyö, 28h / viikko.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta lasten ja nuorten ohjauksesta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä koulutyötä tukeva harrastuneisuus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen