(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Koulunkäyntiavustajan sijaisuus alakoulussa. Tehtäviin kuuluu liikuntarajoitteisen oppilaan avustamista ja ohjausta yleisopetuksen luokassa, jossa on integroituna erityisoppilaita.


Työpaikan nimi: Ruusutorpan koulu


Työaika: 21h 16 min.


Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus (koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto, päivähoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja. kodinhoitaja, nuorisonohjaaja, sairaanhoitaja, perushoitaja, kehitysvammaisten-hoitaja tai -ohjaaja, mielisairaanhoitaja, perhepäivähoitajan tutkinto).

Tehtävässä edellytetään: Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote

Arvostamme: Yhteistyökykyä ja joustavaa työotetta. Luontevaa oppilaiden kohtaamista sekä kokemusta koulunkäyntiavustajan tehtävistä.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Ruusutorpan koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Leppävaarassa. Oppilaita on n. 750.