(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Perkkaanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2020

Perkkaanpuiston koulu on monikulttuurinen alakoulu Espoon Leppävaarassa. Koulumme ympäristössä on hyviä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä monipuolista kulttuuritarjontaa.

Nopeasti kasvavassa koulussa on tällä hetkellä noin 260 oppilasta ja 30 henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Työyhteisössämme vallitsee avoin ja arvostava ilmapiiri. Oppilaat koetaan kaikkien yhteisiksi.
Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa.
Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä

Haemme joukkoomme aktiivista ja oma-aloitteista koulunkäyntiavustajaa.

Työpaikan nimi: Perkkaanpuiston koulu

Työaika: tehtävän alkaessa 22 tuntia / vko

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtäviin soveltuva ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto.

Tehtävässä edellytetään kykyä avustaa erilaisia oppilaita innostavin, monipuolisin menetelmin opettajan ohjeen mukaan. Taitoa joustavaan yhteistyöhön koulun aikuisten ja oppilaiden huoltajien kanssa. Halua kantaa omalta osaltaan vastuuta koulun yhteisen arjen sujumisesta.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta sekä työyhteisötaitoja.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).