(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Kauklahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Kauklahden koulussa kouluavustajan tehtävät yleisopetuksen ja erityisopetuksen luokissa 7 - 9. Työaika pääsääntöisesti klo 8.00 - 15.00 välisenä aikana. Kokonaistuntimäärä 30.

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtäviin soveltuva ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto.

Suomenkielinen opetus/Perusopetus

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Kauklahden koulu on 350 oppilaan yläkoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokille 7 - 10