(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.1.2021

Kaitaan koulussa on avoinna koulunkäyntiavustajan tehtävä. Ensisijaisena tehtävänä on tukea ja ohjata erityiseen tukeen otettuja oppilaita, jotka opiskelevat luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Tähän tiimiin kuuluu kaksi erityisluokanopettajaa sekä myös toinen koulunkäyntiavustaja.

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniementie 1, 02260 Espoo

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella.

Lukuvuonna 2021 viikkotyöaika on 27h.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään huumorintajua ja joustavuutta, hyviä tiimityötaitoja sekä taitoa ja hyvää asennetta kohdata nuoria, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea sopeutumisessa ja käyttäytymisessä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta nuorten kanssa työskentelystä sekä motivaatiota kehittää ideoita erityiseen tukeen otettujen oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).