(Poistunut julkaisusta)

Koulunkäyntiavustaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Kaitaan koulussa on avoinna koulunkäyntiavustajan tehtävä (26 h viikossa). Ensisijaisena tehtävänä on tukea ja ohjata perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaita, mutta tarvittaessa toimia myös muiden ryhmien kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniementie 1, 02260 Espoo.

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai muu soveltuva erikseen määritelty koulutus.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta, hyviä tiimityötaitoja sekä taitoa ja hyvää asennetta kohdata nuoria

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta monikulttuurisuudesta sekä motivaatiota kehittää ideoita valmistavan opetuksen oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).